جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990319237666 شناسایی روش‌های ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوا به منظور توسعه مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری الکترونیکی
حامد حسینی ضرابی
مرتضی رضایی زاده
اباصلت خراسانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)