فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 دكتر اسماعیل جعفری دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
2 جعفر  ترک زاده دانشگاه شیراز استاد کارشناسی ارشد
3 ایرج سلطانی استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران استادیار دکترا
4 اعظم  ملامحمدی استاد دکترا
5 جلیل فتح آبادی دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
6 ندا نظربلند استاد دکترا
7 زهرا  معارفوند ت استاد دکترا
8 داوود  قرونه نيشابور استاد دکترا
9 فاطمه نارنجی ثانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران استادیار دکترا
10 دکتر داریوش مهری دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری استادیار دکترا
11 دکتر محمد عموزاد وزارت نفت استاد 4
12 دکتر سمیه دانشمندی دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
13 دکتر فیروز نوری كلخوران استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا استادیار دکترا
14 دکتر هومن دوستی دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
15 مژگان عبدالهی دانشگاه آزاد اسلامی کرج استادیار دکترا
16 دکتر بهروز قلیچ لی دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
17 دکتر نسرین اصغرزاده استاد کارشناسی
18 دکتر اکبر کمیزی بانک انصار استاد 4
19 دکتر علیرضا مرادی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی استاد کارشناسی
20 دکتر بهار بندعلی دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
21 دکتر مجید سلیمی وزارت نفت استاد 4
22 دکتر سپیده بارانی دانشگاه فنی و حرفه ای استاد 4
23 خانم دکتر  قائمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی استاد کارشناسی
24 دکتر رحیم صفری فارفار وزارت علوم استاد کارشناسی
25 دکتر سید احمد  بزاز جزایری سازمان ایمیدرو استاد 4
26 دکتر آیت سعادت طلب دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
27 دکتر اکبر عیدی دانشگاه خوارزمی استاد 4
28 دکتر حسن عاشقی رییس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون استاد دکترا
29 دکتر جلاهی استاد کارشناسی
30 دکتر نوری براری استاد 4
31 دکتر صدف خلیجیان استاد دکترا
32 سعید صفایی موحد شرکت ملي نفت ايران دانش آموخته دکترا
33 دکتر علیرضا دهقانی سازمان صدا و سیما استاد 4
34 دكتر منیژه احمدی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
35 دکتر حامد زمانی منش استاد 4
36 دکتر فرزانه فرزادنیا دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
37 دکتر فاطمه شریفی استاد 4
38 دکتر محمد آتشک استاد کارشناسی
39 دکتر علی دانا بانک انصار استاد دکترا
40 دکتر امیررضا اصنافی دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی استاد کارشناسی
41 دکتر مهدی شقاقی دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
42 دکتر یوسف محب زادگان وزارت علوم استاد کارشناسی
43 آقای دکتر ایمانی دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
44 دکتر سیده مریم حسینی لرگانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد کارشناسی
45 رامبد  باران دوست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) استاد کارشناسی
46 علیمحمد آقاعلیخانی شرکت ایران خودرو دیزل استاد 5
47 دکتر آذر صائمیان انجمن مدیریت ایران استاد 4
48 دکتر برزو رشتیانی استاد 4
49 دکتر سلیمی دانشگاه شیراز استاد کارشناسی ارشد