فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 اعظم  ملامحمدی zm.mhmd@gmail.com استاد دکترا
2 دکتر داریوش مهری darushmehri@yahoo.com دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری استادیار دکترا
3 دکتر محمد عموزاد mohamadamouzad@gmail.com وزارت نفت استاد 4
4 دکتر سمیه دانشمندی somayeh.daneshmandi@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
5 دکتر فیروز نوری كلخوران fnouri1979@gmail.com استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا استادیار دکترا
6 دکتر هومن دوستی houmandosti@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
7 دکتر سپیده بارانی sepidehbarani2@gmail.com دانشگاه فنی و حرفه ای استاد 4
8 مژگان عبدالهی mabdollahi49@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی کرج استادیار دکترا
9 دکتر بهروز قلیچ لی ghlichlee@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
10 جلیل فتح آبادی J_Fathabadi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
11 دکتر نسرین اصغرزاده asgharzadeh.nasreen@gmail.com استاد کارشناسی
12 دکتر اکبر کمیزی akbar.kamizi@yahoo.com بانک انصار استاد 4
13 دکتر علیرضا مرادی ali298@gmail.com پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی استاد کارشناسی
14 جعفر  ترک زاده djt2891@gmail.com دانشگاه شیراز استاد کارشناسی ارشد
15 داوود  قرونه d.ghoroneh@gmail.com نيشابور استاد دکترا
16 دکتر بهار بندعلی bahar.bandali@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
17 دکتر مجید سلیمی salimy28@yahoo.com وزارت نفت استاد 4
18 خانم دکتر  قائمی mghedcbabol@gmail.com مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی استاد کارشناسی
19 دکتر رحیم صفری فارفار safari_rahim@yahoo.com وزارت علوم استاد کارشناسی
20 دکتر سید احمد  بزاز جزایری sah.jazayeri@gmail.com سازمان ایمیدرو استاد 4
21 دكتر اسماعیل جعفری phd_136287@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
22 دکتر آیت سعادت طلب saadattalab2009@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
23 دکتر اکبر عیدی akbareydi1398@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد 4
24 ندا نظربلند nnazarboland@gmail.com استاد دکترا
25 دکتر حسن عاشقی h.asheghi@ttbank.ir رییس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون استاد دکترا
26 ایرج سلطانی Soltani134@gmail.com استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران استادیار دکترا
27 دکتر نوری براری barari.nori@gmail.com استاد 4
28 دکتر صدف خلیجیان sadafkhalijian@gmail.com استاد 4
29 زهرا  معارفوند zn.maaref@yahoo.com ت استاد دکترا
30 سعید صفایی موحد s_s_movahed@yahoo.com شرکت ملي نفت ايران دانش آموخته دکترا
31 دکتر علیرضا دهقانی dehghani6@gmail.com سازمان صدا و سیما استاد 4
32 فاطمه نارنجی ثانی fnarenji@ut.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه تهران استادیار دکترا
33 دکتر جلاهی hjalahi@gmail.com استاد کارشناسی
34 دكتر منیژه احمدی manijehahmadi@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
35 دکتر علی دانا alidana1367@gmail.com بانک انصار استاد 3
36 دکتر حامد زمانی منش hzm64@yahoo.com استاد 4
37 دکتر فرزانه فرزادنیا farzadnia2009@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
38 دکتر فاطمه شریفی sharififati@yahoo.com استاد 4
39 دکتر محمد آتشک matashak@yahoo.com استاد کارشناسی
40 دکتر امیررضا اصنافی a_asnafi@sbu.ac.ir دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی استاد کارشناسی
41 دکتر مهدی شقاقی mhd.shaghaghi@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
42 دکتر یوسف محب زادگان moheb56@yahoo.com وزارت علوم استاد کارشناسی
43 آقای دکتر ایمانی s_imani@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
44 دکتر سیده مریم حسینی لرگانی mhosseinil@irphe.ir موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد کارشناسی
45 علیمحمد آقاعلیخانی alikhani.taty@gmail.com شرکت ایران خودرو دیزل استاد 5
46 دکتر آذر صائمیان dr.saemian@gmail.com انجمن مدیریت ایران استاد 4
47 دکتر سلیمی salimi@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز استاد کارشناسی ارشد
48 رامبد  باران دوست barandoust@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) استاد کارشناسی
49 دکتر برزو رشتیانی salamati2121@gmail.com استاد 4