جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
مدیر مسئول :دکترکورش فتحی واجارگاه
سردبیر :دکتر اباصلت خراسانی
هیئت تحریریه :
دکتر سید حسین ابطحی
دکتر محمدحسن پرداختچی
دکتر نسرین جزنی
دکتر اباصلت خراسانی
دکتر محمدرضا سرکارآرانی
دکتر غلامرضا شمس مورکانی
دکتر زهرا صباغیان
دکتر کورش فتحی واجارگاه
دکتر آرین قلی پور
دکتر داوود معصومی
دکتر ناصر میرسپاسی
--
مدیر داخلی مجله: دکتر اعظم ملامحمدی
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده