• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI) با سبک رهبری تحولی در فرایند مدیریت استعداد شرکت ملی نفت ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981211235700 بازدید : 5319 صفحه: 70 - 84

20.1001.1.27172597.1398.1.1.4.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط