اخبار نشریه

فراخوان دریافت مقالات علمی-پژوهشی در مجله توسعه استعداد

 به استحضار کلیه اندیشمندان، صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، کارشناسان، استادان و دانشجویان گرامی می رساند، فصلنامه توسعه استعداد به منظور ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه‌های یادگیری و توسعه استعداد سرمایه های انسانی، آمادگی دارد تا پس از دریافت و داوری مقالات علمی- پژوهشی شما که همخوان با فرمت مجله می باشد، نسبت به پذیرش و چاپ آن اقدام نمید.