جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990107236230 اعتباریابی مدل ارزشیابی آموزشی تحقق انتظارات (ROE)
بیژن عبدالهی
حسین عباسیان
محمدرضا بهرنگی
دکتر علیرضا دهقانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)