جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990227237210 مدل تکامل قابلیت‌های سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی ایران: رویکرد سلسله‌مراتب پدیده‌ها
سید مهدی الوانی
حمید رضا یزدانی
حسن زارعی متین
مهدی هدائی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)