جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990123236498 اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی: تحلیل نقش میانجی معماری دانش سازمانی
رضا سپهوند
محمدامین آئینی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)